HOME > สูตรหวยลาว >สูตรหวยลาว:การหาเลขไปจัดชุด

สูตรหวยลาว:การหาเลขไปจัดชุด

1.ใช้ผลรางวัลจากงวดก่อน

ให้นำผลการออกรางวัลงวดที่ผ่านมาเช่น 0560 (อ้างอิงจาก ผลหวยลาว ประจำวันที่ 27/11/62)

2.พิจารณาเลขที่ออกในงวดก่อน

พิจารณาหวยงวดที่ออกมาโดยจะนำหลักต่างๆมาใช้ในการคำนวณในกรณีนี้คือ

หลักพัน คือ 0
หลักร้อย คือ 5
หลักสิบ คือ 6
หลักหน่วย คือ 0
3.หาเลขหลักสิบ
3.1 นำ หลักพัน + หลักพัน + หลักสิบ + หลักหน่วย + 2 = ผลลัพท์ที่ 1

0 + 0 + 6 + 0 + 2 = 8

3.2 จากนั้น นำผลลัพท์ที่ 1 + 1 = ผลลัพท์ที่ 2

8 + 1 = 9

ดังนั้นเราจะได้ผลลัพธ์มาทั้งหมด 2 เลขคือเลข 8 และเลข 9

4.หลักเลขหลักหน่วย

4.1 นำ หลักพัน + หลักร้อย + หลักร้อย + หลักสิบ + หลักหน่วย + 1 = ผลลัพท์ที่ 3 0 + 5 + 5 + 6 + 0 + 1 = 17

ในกรณีที่เป็นเลข 2 หลัก ใช้คัดเอาเฉพาะตัวเลขหลักหน่วย และตัดเลขข้างหน้าออกไป จึงเหลือแค่เลข 7

4.2 จากนั้น นำผลลัพท์ที่ 3 + 5 = ผลลัพท์ที่ 4

7 + 5 = 12

ดังนั้น เลขที่นำมาใช้ได้คือเลข 7 และเลข 2

สรุปการหาเลขไปจัดชุดของสูตรที่ 2 จากผลลัพธ์ที่เราคำนวณกันมาด้านบนเราจะได้เลขหลักสิบเท่ากับเลข 8 และเลข 9 ส่วนเลขหลักหน่วยจะเป็นเลข 7 กับเลข 2

ให้นำเลขที่เราคำนวณได้มาจัดชุดได้เลยจะได้เป็น 87, 82, 97, 92 แล้วนำไปใช้แทงหวยลาวได้ในทันที

BACK

เคล็ดลับการจับสลาก