HOME > สูตรหวยใช้ได้ตลอดปี > คำนวณหวยสองตัวตรงแบบไม่ต้องกลับ

คำนวณหวยสองตัวตรงแบบไม่ต้องกลับ

สำหรับการเลือกใช้สูตรคำนวณหวยสองตัวตรงแบบไม่ต้องกลับ คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการดูผลออกหวยจากงวดที่ผ่านมาว่าออกหมายเลขใด หลังจากนั้นให้คุณนำเลขเหล่านั้นมาใส่สูตรดังนี้

สูตรคำนวณแบบที่ 1
ร้อย+สิบล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+4 (คงที่)

สูตรคำนวณแบบที่ 2
แสน+หมื่น+พัน+พัน+สิบล่าง+2 (คงที่)

ตัวอย่างวิธีคำนวณหวยแบบ 2 ตัวตรงไม่ต้องกลับ

นำสูตรคำนวณแบบที่ 1 มาใช้
ร้อย+สิบล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+4 (คงที่)
ซึ่งเราจะนำเลขรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัวงวดที่แล้วนำมาใช้ในการหาผลลัพธ์ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หวยรางวัลที่ 1 ออก 589227 เลขท้ายสองตัว 06
วิธีคิด 589227 06 จะได้ 2+0+6+6+6+6+4 (คงที่) ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 30 ให้ดึงเลขหลักหน่วยที่ได้ออกมาเป็นหมายเลข 0

นำสูตรคำนวณแบบที่ 2 มาใช้
แสน+หมื่น+พัน+พัน+สิบล่าง+2 (คงที่)
โดยใช้เลขรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตังงวดที่แล้วนำมาใช้ในการหาผลลัพธ์

ตัวอย่าง วิธีคิด 589227 06 จะได้ 5+8+9+9+0+2(คงที่) จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 33 ให้ดึงเลขหลักหน่วยที่ได้ออกมาเป็นหมายเลข 3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการคิดสูตรการแทงหวยสองตัวตรงแบบไม่ต้องกลับในงวดถัดไปคือเลข 03 เพียงเท่านี้คุณสามารถนำเลข 03 ใช้แทงในงวดถัดไปได้เลยเป็นอีกหนึ่งวิธีคำนวณดีๆ ที่หลายคนใช้กันเยอะเหมือนกัน

BACK

เคล็ดลับการจับสลาก